< >

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหาอุทกภัย ปี 2554” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้ประกอบการต่างๆ ให้มีความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีศักยภาพและความ พร้อมในการจัดการสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ได้ โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558