< >
<
>

สำนักงาน คปภ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างถูกต้องเป็นธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้