< >

สำนักงาน คปภ. จัดงานแถลงข่าว เรื่อง ความเคลื่อนไหวธุรกิจประกันภัย เพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา อาทิ การเติบโตของธุรกิจประกันภัย ความคืบหน้าแนวทางการประกันภัย รูปแบบใหม่ของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ รวมถึงนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริม กรมธรรม์ ประกันภัย 200 โดยมีเลขาธิการ คปภ. นายประเวช องอาจสิทธิกุล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557