กรมการประกันภัย ร่วมมือกับ สมาคมประกันวินาศภัย จัดงาน “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100%” รณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และสิทธิประโยชน์ของการ ประกันภัยตาม พ.ร.บ. พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่าง 20 – 26 พฤษภาคม 2545 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า จากการที่กรมการประกันภัย ได้กำหนดมาตรการรณรงค์ให้รถทุกคันเข้าสู่ระบบการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2545 นี้ กรมการประกันภัยได้ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัย จัดงาน “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ.100%” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2545 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการทำ ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้รถเข้าสู่ระบบประกันภัยตาม พ.ร.บ. มากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างอาสาสมัครประกันภัยให้มากขึ้นด้วย อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวต่อว่า สำหรับ “สัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ.100%” เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 เวลา 10.00 น ในส่วนกลางมีพิธีเปิดงานและจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพ ถนนรัชดา โดยมีฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อาทิ กิจกรรมการเสวนาความรู้เรื่อง ทุกชีวิตมั่นใจด้วยประกันภัย พ.ร.บ. การมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรวยยาง เฝือก เป็นต้น ให้แก่องค์กรสาธารณภัย เช่น ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กองบังคับการตำรวจทางหลวง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และ มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยช่วงการเสวนา เวลา 10.00 - 11.00 น. จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเพื่อให้ประชาชน ทั่วประเทศได้รับชมการเสวนาด้วย สำหรับส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย การร่วมเดินรณรงค์ให้รถทำประกันภัย พ.ร.บ. ของอาสาสมัคร ประกันภัย นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทประกันภัยในพื้นที่ และประชาชน โดยเดินไปตามถนนสายหลัก ตลอดทั้งสัปดาห์ที่มีการจัดงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันภัยแต่ละแห่งจะร่วมกันลงพื้นที่แจกเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับให้คำแนะนำเรื่องการประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ส่วนผู้ที่ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับแจกหมวกกันน๊อค หรือ ของรางวัลอื่นๆ มากมาย อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าว