กรมการประกันภัย บ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บ.เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด บ.โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ จำกัด บ.วิริยะประกันภัย จำกัด บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมงาน สัมมนาและนิทรรศการเรื่อง อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) : เวทีการค้ายุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีดำเนินงานทางด้านพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับจัดแสดงการจำหน่ายประกันภัยและประกันชีวิตผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์