เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย กรณี นาย เอกชัย รัตนสุขโก