กรมการประกันภัย ร่วม ภาคเอกชนด้านประกันภัย ฉลองครบรอบ 23 ปี จัดนิทรรศการ ประกันภัย พบประชาชน หวังเผยแพร่ความรู้ประกันภัย ฉลองครบรอบ 23 ปี จัดนิทรรศการ ประกันภัย พบประชาชน หวังเผยแพร่ความรู้ประกันภัยทุกประเภทตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเปิดบูธ คลินิคประกันภัย บริการไขข้อข้องใจให้กับประชาชนตลอดงาน 22-26 มีนาคมนี้ ที่ลานน้ำพุ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี กรมการประกันภัยได้ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สมาคมนายหน้าประกันภัย อู่กลางกรมการประกันภัย ร่วมกันจัดนิทรรศการ ประกันภัย พบประชาชน ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้สาระความรู้การประกันภัย ทั้งด้านประกันชีวิตและวินาศภัย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงประโยชน์ และความสำคัญของการประกันภัยแต่ละประเภท โดยเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มครอบครัว กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางสาวพจนีย์ ฯ กล่าวต่อไปถึงรายละเอียดของงานว่า กิจกรรมหลักเป็นการเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย แบ่งเป็นส่วนสำคัญ ๆ ดังนี้ ส่วนแรก เป็นการนำเสนอ บทบาท ภารกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรมการประกันภัย ส่วนที่สอง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ส่วนที่สาม การประกันภัยรถยนต์ ส่วนที่สี่ การประกันชีวิต ซึ่งแต่ละส่วนจะนำเสนอในรูปแบบภาพเหตุการณ์ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ และคุณประโยชน์ของการทำประกันภัยที่สามารถเป็นกลไกบรรเทาความเสียหายได้ ภายในงานยังมี คลินิค ประกันภัย ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดให้บริหารตอบปัญหา ข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัย โดยตลอดทั้ง 5 วัน จะมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งอู่กลางฯ และ จากกรมการประกันภัย คอยให้บริการประชาชนทุกวัน อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิง อาทิ การแสดงทอลค์โชว์ จากอาจารย์เสน่ห์ สิงห์สุวรรณ ทอลค์โชว์ เรื่อง ประกันภัยปัจจัยที่5 ร่วมเล่นเกมส์ และตอบปัญหาชิงรางวัลคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ จำนวน 200 กรมธรรม์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายแจกให้กับผู้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2545 ที่ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น GF ระหว่างเวลา 11.00 - 20.00 น. จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ 22 มีนาคม 2545 เวลา 16.15 น. โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอดิสัย โพธารามิก เป็นประธานในพิธีเปิด