ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารปรับอากาศของบริษัทพุฒตาลทรานสปอร์ต จำกัด หมายเลขทะเบียน 30-8935 กทม. เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสาย 36 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2545 เวลาประมาณ 11.30 น. เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และได้รับบาดเจ็บ 40 ราย ตามที่เป็นข่าวปรากฎนั้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ได้มอบให้หัวหน้าสำนักงานประกันภัยจังหวัดระยองไปดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำทายาทพร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลทันทีที่ได้ทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รถโดยสารคันดังกล่าวมีการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และการประกันภัยประเภท 3 โดยมีความคุ้มครองรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สำหรับในกรณีนี้เป็นการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากฝนตกหนัก จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ดังนั้น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้โดยสารรถคันดังกล่าว จำนวน 10 ราย โดยชดใช้จากการประกันภัยตาม พ.ร.บ. รายละ 80,000 บาท ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายละ 50,000 บาท และสำหรับ ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งกำหนดไว้รายละไม่เกิน 500,000 บาท นั้น จำนวนเงินจะเป็นเท่าใด กรมการประกันภัย จะประสานเพื่อให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทให้ได้รับความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมที่สุด สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 600,000 บาท ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 65,000 บาท นางสาวพจนีย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ กรมการประกันภัยจะได้ประสานงานให้บริษัทเร่งจ่ายค่าเสียหายโดยเร็ว สำหรับเอกสารที่ทายาทจะต้องนำไปติดต่อกับบริษัททิพยประกันภัย เพื่อขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ใบมรณะบัตรพร้อมสำเนาของผู้เสียชีวิต บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาของผู้เสียชีวิตและทายาท หากผู้ประสบภัยหรือทายาทมีปัญหาในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โปรดสอบถามได้ที่ กรมการประกันภัย โทร. 0-2547-4524 และโทร. 0-2547-4978 หรือที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โทร. 0-2248-7877