นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้โรงแรม โนโวเทลโลตัส ซึ้งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 เวลาประมาณ 22.00 น. นั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำประกันภัยและสำรวจความเสียหาย ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานว่าโรงแรมดังกล่าวมีการมีการทำประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินไว้ในวงเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 750 ล้านบาท และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 400 ล้านบาท กับบริษัทประกันภัย 2 บริษัท คือ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด ในสัดส่วน 60% และ บริษัท ชับบ์ประกันภัย จำกัด ในสัดส่วน 40% สำหรับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ประมาณไว้ในเบื้องต้น 40 ล้านบาท ส่วนสาเหตุของความเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีความเสียหายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้