นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมการประกันภัย เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และความรู้เรื่องการประกันชีวิตให้กับ ข้าราชการสำนักงานประกันภัยจังหวัด เขตภาคใต้ ที่โรงแรม พาวินเลี่ยน ควีนเบย์ กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2545