นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตยางรถยนต์ บริษัทดีสโตน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม กม.23 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 เวลาประมาณ 15.00 น. นั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำประกันภัยและสำรวจความเสียหาย ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานว่าโรงงานดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองถึงเพลิงไหม้รวมทั้งยังขยายความคุ้มครองถึงภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ในวงเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 604 ล้านบาท ไว้กับบริษัทประกันภัยรวม 7 บริษัท คือ บริษัท ไทยสมุทรประกัน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 315.4 ล้านบาท บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 108.72 ล้านบาท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 60.4 ล้านบาท บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 36.24 ล้านบาท บริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 36.24 ล้านบาท บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท และบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่ทำประภัยแบ่งออกเป็น สิ่งปลูกสร้าง 81 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ 3 ล้าน เครื่องจักร 250 ล้านบาท และสต๊อกสินค้า 270 ล้านบาท ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ประเมิณไว้ประมาณ 111 ล้านบาท แบ่งเป็น สิ่งปลูกสร้าง 20 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ 1 ล้านบาท และสต๊อกสินค้า 90 ล้านบาท สำหรับสาเหตุของความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการประกันภัยจะได้เร่งติดตาม การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป