นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ให้แก่ทายาทผู้โดยสารที่เสียชีวิต 9 ราย ๆ ละ 80,000 บาท และทายาทผู้ขับขี่ที่เสียชีวิต 1 ราย 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากอุบัติเหตุรถยนต์ปิคอัพยี่ห้อนิสสันหมายเลขทะเบียน บค 1256 ตราด แหกโค้งบริเวณ กิโลเมตรที่ 14-15 ถนนสายบ้านใหม่ไทยถาวร-โคกกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2545 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้ 10 ราย และได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ดังข่าวปรากฎอยู่นั้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักประกันภัยจังหวัดสระแก้ว ได้ประสานงานกับบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ในฐานะบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งได้มีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทยินดีที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เต็มตามจำนวนความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทายาทของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้โดยสาร 9 รายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 80,000 บาท และทายาทของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งเป็นฝ่ายประมาทจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 73,500 บาท สำนักงานประกันภัยจังหวัดสระแก้วจะจัดพิธีจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ทายาทของผูเสียชีวิต ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ในเร็ว ๆ นี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งความเจ็บป่วยและค่าอนามัยจากบริษัทประกันภัย ไม่เกินรายละ 50,000 บาท หากผู้ประสบภัยหรือทายาทมีปัญหาในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โปรดสอบถามได้ที่ กรมการประกันภัย โทร. 0-2547-4591 หรือสำนักงานประกันภัยจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3472-1014