คปภ. ลงพื้นที่รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” จังหวัดขอนแก่น