คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา Critical Lessons from the Thai Floods