คปภ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานครั้งใหญ่“ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”