ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ของสายกฎหมายและคดี (อัตราที่ 5) ประจำปี 2566 จำนวน 1 อัตรา