ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2565