ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน คปภ. ภาค1(เชียงใหม่)