ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ระดับกรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับภาค)