ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทียบเท่าระดับจังหวัด)