คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย