คำชี้แจงประเด็นตามหนังสือแจ้งข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและประเด็นในการชุมนุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563