ใบสมัครและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562

< >
วันที่เผยแพร่: 
04 September 2563

สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่งานสารบรรณ ชั้น G อาคารสำนักงาน คปภ. (สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก) โดยวงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562” ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คุณพิภพ ศรีโพธิ์ เบอร์ติดต่อ 02-5153995 - 9 ต่อ 3313 มือถือ 081-830-8413 เป็นผู้ประสานงาน 

 

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 25624.67 MB
PDF icon หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562895.32 KB
PDF icon หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัย ทีมีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 25621.19 MB
PDF icon หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 25625.58 MB
File ใบสมัคร ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256292.58 KB
File ใบสมัคร ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256291.49 KB
File ใบสมัคร นายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256296.82 KB
File ใบสมัคร นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256296.98 KB