ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2563 (หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2563)