เงื่อนไขการได้รับสิทธิจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)”