ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย

< >
วันที่เผยแพร่: 
14 March 2562

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการทำความเข้าใจหลักการของร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย

 

1. นายหน้าประกันภัย

2. บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

3. บริษัทประกันชีวิต

4. บริษัทประกันวินาศภัย

5. ประชาชนทั่วไป

6. สมาคม

7. ผู้ประเมินวินาศภัย