งานเสวนา เรื่อง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยควรตระหนักและแนวทางเตรียมความพร้อม

< >
วันที่เผยแพร่: 
15 August 2561

งานเสวนา เรื่อง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยควรตระหนักและแนวทางเตรียมความพร้อม เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

slide บรรยายช่วงบ่าย

     1. บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลเทคโนโลยีฯตามกฎหมาย IT_จาก ดร.ชัยชนะ ETDA บรยายภาคบ่าย

 

slide ช่วงเสวนา

     1. Slide_Panel_คุณศุภกิจ สำนักงาน คปภ.

     2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ คุณบุษกร จากธนาคารแห่งประเทศไทย เสวนาภาคบ่าย

     3. Capital Market Cybersecurity คุณอภิสิทธ์จากสำนักงาน กลต. เสวนาภาคบ่าย