การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

< >
วันที่เผยแพร่: 
02 April 2561

ประกาศ คปภ. เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย  กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 12 เมษายน 2561