สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
03 April 2560

ข่าวประกาศ
สำนักงาน คปภ. จัดอบรม
หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 เมษายน 2560 รับจำนวน 250 คน
(นายหน้าประกันชีวิต 100 คน / ตัวแทนประกันชีวิต 150 คน)

** ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง

 

ไฟล์ต่างๆ: