ประกาศรับสมัครพนักงาน สายบริหาร (งานบริหารทรัพย์สิน)