เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจัดจ้างบริหารงานซ่อมบำรุ่งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ.