รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน 2563