หลักเกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 และใบสมัครตัวแทน/นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่นประจำปี 2564

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2564235.81 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564155.61 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564116.06 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 256484.31 KB
File ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256497.38 KB
File ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256494.62 KB
File ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564100.52 KB
File ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256499.8 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Monday, July 11, 2565