หลักเกณฑ์การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 และใบสมัครตัวแทน/นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่นประจำปี 2563

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon หลักเกณฑ์รางวัลประกันภัยดีเด่นด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ1.44 MB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลด้านเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น1.11 MB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 25632.16 MB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563482.02 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563138.52 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การมอบรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 256384.69 KB
File ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256398.11 KB
File ใบสมัครตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256394.8 KB
File ใบสมัครนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256399.65 KB
File ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 256399.14 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
Wednesday, August 11, 2564