ร่างประกวดราคาซื้อจอภาพแบบ LED พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งวิจารณ์ได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ภายในวันที่ 30 มี.ค. 66

ประกาศ ณ วันที่: 
27 March 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 27, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Wednesday, January 31, 2567