ประกาศราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดและสรุปปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2566 เลขที่โครงการ 66037400281

ประกาศ ณ วันที่: 
22 March 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 22, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Friday, March 22, 2567