ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ เลขที่โครงการ 66037112524

ประกาศ ณ วันที่: 
20 March 2566
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 20, 2566
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Wednesday, March 20, 2567