ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบ Call Center ผ่าน Cloud System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117298087 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศฯได้ที่ kanokphornk@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ต.ค. 2565

ประกาศ ณ วันที่: 
21 November 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 21, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Tuesday, August 1, 2566