ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรม (Organizer) งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thailand Insurance Symposium 2022) เลขที่โครงการ 65097148615

ประกาศ ณ วันที่: 
08 September 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 8, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Thursday, September 8, 2565