เผยแพร่ราคากลางการจ้างหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ณ วันที่: 
12 July 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, July 12, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Monday, July 31, 2566