ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (อัตราที่ 1) ทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่: 
05 May 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 5, 2565
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
Friday, May 5, 2566