การส่งรายงานธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนายหน้านิติบุคคล ( ฉบับกระเป๋า )


1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Cisco System VPN
โปรแกรม Cisco System VPN 64 bit

2. ตั้งค่าเริ่มต้น VPN ให้เหมือนดังรูปทุกอย่าง


3. เปิดโปรแกรม VPN กดปุ่ม Connect
จะเรียกให้ใส่ user name/ password อีกครั้งเป็นชุดที่ขึ้นต้นด้วย BK


4. เมื่อกุญแจ Lock แล้ว ( = lock, = ไม่ lock)
ให้เข้าใช้งานระบบที่ http://iron.oic.or.th โดยใช้ user name ที่ขึ้นต้นด้วย IN