การเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 25622.16 MB
PDF icon ประกาศและใบสมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561464.39 KB
PDF icon ประกาศโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560266.13 KB
PDF icon ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 256098.45 KB
PDF icon การแบ่งภาคและจังหวัดภายในภาค ปี 256058.84 KB
Microsoft Office document icon ใบสมัครโรงเรียน ปี6058 KB
Microsoft Office document icon ใบสมัครนักเรียน ปี6064 KB
PDF icon ประกาศโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2559495.49 KB
Microsoft Office document icon ในสมัครเข้าร่วมโครงการประเภทโรงเรียน57 KB
Microsoft Office document icon ในสมัครเข้าร่วมโครงการประเภทนักเรียน63.5 KB
PDF icon ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ปี59138.01 KB
PDF icon การแบ่งภาคและจังหวัดภายในภาค ปี59129.8 KB
PDF icon ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่องการประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557568.23 KB
PDF icon เอกสารแนบ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยุวชนประกันภัย 2557167 KB
PDF icon เอกสารแนบ 2 การแบ่งภาคและจังหวัดภายในภาคแต่ละภาค173.37 KB
Office spreadsheet icon เอกสารแนบ 3 เกณฑ์การพิจาณาให้คะแนนตัดสินผลงาน51.5 KB
Microsoft Office document icon เอกสารแนบ 4 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2557 ประเภท โรงเรียน/สถานศึกษา57 KB
Microsoft Office document icon เอกสารแนบ 5 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย สำหรับปี 2557 ประเภท นักเรียน61.5 KB