oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
พฤศจิกายน 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

กระดานถาม-ตอบ
ขอให้ช่วยสรุป (อ้างอิง) ชนหนักมา ประกันชั้น 1 ต้องจ่ายเท่าไหร่
  ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ผ่านๆมา แต่ต้องขอรบกวนคำตอบที่ชี้ชัดกว่านี้ด้วยนะครับ จึงได้สอบถามมาเพิ่ม ดังนี้ 1. ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเสียหายสิ้นเชิงนั้น (เกิน 70% ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย) บริษัทมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิในรถยนต์นั้นให้แก่บริษัทด้วย กรณีผู้เอาประกันภัยและบริษัทตกลงกันเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ สำนักงาน คปภ.ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ ถามว่า 1) - เกิน 70% ของมูลค่ารถยนต์ (ในขณะเกิดความเสียหาย) ถาม - คิดยังไงครับ ช่วยยกตัวอย่างด้วยครับ ข้อมูลราคาซื้อรถมา 645,000 บาท (เดือน มค.54) (เกิดเหตุ เมย.54) ผ่านไปสี่เดือนเอง ราคาน่าจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งผมว่าน่าจะมากกว่าทุนประกัน 520,000 บาท อยู่ดีนะครับ (ต่อให้ลงไป 100,000 บาทเลย) 2) - นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ สำนักงาน คปภ.ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานดังกล่าวได้ ถาม - ชนหนักมา ไม่มีคู่กรณี ค่าซ่อม(ห้าง)เกินทุน เจ้าของประสงค์ที่จะซ่อมศูนย์เพราะรถยังใหม่อยู่ (ยอมจ่ายส่วนแต่เพิ่มเอง) เพียงแต่ต้องการทราบข้อกำหนดของทาง คปภ.ว่าประกันชั้น 1 จะต้องจ่ายค่าซ่อมให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับ เพราะหากไม่มีข้อกำหนดจากทาง คปภ.แล้ว แสดงว่าทางประกันจะจ่ายให้เท่าไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่ เพราะหากคิดกันตามข้อของกรรมธรรณ์แล้ว น่าจะต้องจ่ายได้มากที่สุดถึง 69-70% ของราคารถในขณะเกิดความเสียหาย ถูกต้องใหมครับ ผมแค่ต้องการเอกสารที่ช่วยยืนยันในข้อนี้เองนะครับ ขอบคุณครับ
 

ชื่อผู้ถาม : สิทธิ์ของผู้บริโภคคนหนึ่ง    Jun 16 2011 12:09PM IP Address : 203.147.xxx.xxx

 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษทประกันภัยทันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการค้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้มีการจัดซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ รถยนต์เสียหายสิ้นเชิงคือรถยนต์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย สรุปดังนี้คือ
หากเป็นการเสียหายสิ้นเชิง บริษัทต้องคืนเงินเต็มตามตาราง  ตารางของคุณ 150,000.-บาท  บริษัทต้องคืนทุน 150,000.-บาท.
ถ้าคุณทำประกันไม่ต่ำกว่าร้อย 80 % ต้องคืนทุนตามตารางกรมธรรม์ คุณต้องโอนซากรถให้บริษัท
รถยนต์ที่เสียหายสิ้นเชิงคือ  รถที่จ่ายค่าซ่อมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70%   ของมูลค่ารถยนต์ขณะเกิดความเสียหาย
ตัวอย่าง  
 สมมุติว่า รถขณะเกิดเหตุราคา 500,000  ค่าซ่อมที่อู่ประเมินได้ ถึง  70% ของ 500,000 หรือไม่
สมมุติค่าซ่อม  400,000.-บาท 
คำนวณดังนี้ 500,000X70%    = 350,000 ถือว่า  70%  เพราะฉะนั้นบริษัทต้องคืนทุนประกันตามตารางกรมธรรม์
                                  100
เพราะซ่อมเกินร้อยละ 70% ถือว่าเสียหายสิ้นเชิง
หากไม่ได้รับความธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัดค่ะ/02.1
 

ชื่อผู้ตอบ : คุ้มครองสิทธิประโยชน์     Jun 16 2011 5:03PM
   
ย้อนกลับ

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970