oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
กันยายน 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

กระดานถาม-ตอบ
ขับรถยนต์ชนมอเตอไซค์ตายทั้งคนขับและคนซ้อนแต่มอเตอไซค์ไม่มี พรบ แต่รถยนต์มี พรบ
  ขับรถยนต์ชนมอเตอไซค์ตายทั้งคนขับ(74ปี)และคนซ้อน(54ปี) แต่มอเตอไซค์ไม่มีใบขับขี่และ พรบ. ด้วย ส่วนรถยนต์ผมมี พรบ. และประกันชั้น3พลัส และตำรวจส่งสำนวนให้อัยการว่าเป็นประมาทร่วมแต่ตำรวจไม่สั่งฟ้องคดีคนขับมอไซค์เพราะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ส่งฟ้องผมที่เป็นคนขับรถยนต์ซึ่งผมก็ปฏิเสธในชั้นตำรวจ และตอนนี้รอดูว่าอัยการจะส่งฟ้องหรือไม่เพราะได้จ่ายค่าสินไหมให้ทางญาติของคนซ้อนและพอใจไม่เอาความทั้งคดีแพ่งและอาญาแล้ว แต่ฝ่ายญาติคนขับเรียกค่าสินไหมผมมา6แสนบาทซึ่งก็ไม่สามารถเจรจากันได้ จึงอยากจะถามว่าญาติคนซ้อนท้ายมอไวค์สามารถได้เงินจาก พรบ. ของรถยนต์ผมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าคดียังไม่ส่งฟ้องและยังไม่ได้ตัดสินจากศาล และในส่วนของญาติคนขับมอไซค์ต้องร่วมรับผิดชอบคนซ้อนอย่างไรเพราะคนขับมอไซค์ไม่ได้ทำพรบ.และถัาเป็นการประมาทร่วมกันทางฝ่ายญาติคนขับจะเรียกร้องค่าสินใหม่จากผมตั้ง6แสนได้หรือไม่ เหตุเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม2253แล้วยังไม่เห็นบริษัทประกันจ่ายอะไรเลย ขอบคุณครับ
 

ชื่อผู้ถาม : วิทยา    Apr 18 2011 12:11AM IP Address : 118.172.xxx.xxx

ใน พ.ร.บ.คุ้มครองฯ บังคับให้รถต้องทำประกันภัยตามกฎหมาย หากไปเกิดอุบติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็จะใช้สิทธิจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันนั้นได้ จากคำถาม หากรถจักรยานยนต์ทำประกันภัยไว้ ไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นในระหว่างรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ผู้ได้รับบาดเจ็บในรถจักรยานยนต์สามารถใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ได้จากบริษัทที่รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ กรณีผู้ขับขี่เสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ทายาทผู้ขับขี่จำนวน 35,000 บาท ส่วนผู้โดยสารจะได้รับการชดใช้จำนวน 200,000 บาท ตามหลักสำรองจ่าย (กรมธรรม์เริ่ม 1 มกราคม 2552) ถ้าผลพิสูจน์ความผิดสรุปว่ารถยนต์เป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ไว้ จะจ่ายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ทายาทของผู้ขับขี่จำนวน 165,000 บาท รวมที่รับไปแล้วเป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับ ส่วนของผู้โดยสารได้ครบแล้ว กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นไม่ฟ้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่จะส่งฟัองเฉพาะฝ่ายผู้ขับขี่รถยนต์ถูกต้องแล้ว หากผลออกมาเช่นนั้น บริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ไว้จะไม่รับผิดชอบส่วนเกินของผู้ขับขี่ สรุปผู้ขับี่จะได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น คือ 35,000 บาท ส่วนทายาทผู้ขับขี่จะเรียกร้องจากผู้ขับขี่รถยนต์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายทายาทผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะฟ้องเรียกร้องทางแพ่งกับผู้ขับขี่รถยนต์หรือไม่ กรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่เป็นไร ส่วนไม่มี พ.ร.บ. เป็นเรื่องสำคัญ เลยเป็นปัญหาให้สอบถามมา แต่ถ้าฝ่ายรถจักรยานยนต์ต้องการบรรเทาค่าเสียหายก็ยังคงใช้สิทธิจากกองทุนได้ ครับ

 

ชื่อผู้ตอบ : คุ้มครองสิทธิประโยชน์     Apr 30 2011 10:22PM
   
ย้อนกลับ

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970