oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
ธันวาคม 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

กระดานถาม-ตอบ
รถชนคนตาย และคำสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554
  ขอทราบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนประกันภัย ที่ 27/2554 กรณีศึกษา รถแท็กซี่ทำประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) และภาคสมัครใจ (ชั้นสาม) ซึ่งแท็กซี่ชนคนเดินข้ามถนน ตายในที่เกิดเหตุ คนตายเป็นคนพม่า มีภรรยาเป็นคนพม่า ร้อยเวรชี้คนขับแท็กซี่ประมาท ซึ่งคนขับรับสารภาพ ซึ่งประกันภัยภาคบังคับยอมจ่าย(เพราะจ่ายตามกฎหมาย 200,000 บาท) แต่ติดขัดที่ประกันภัยภาคสมัครใจ ยอมจ่ายให้ 100,000 บาท เท่านั้น (หน้ากรมธรรม์ของชั้นสามกรณีเสียชีวิตจ่ายไม่เกิน 300,000 บาท) อยากสอบถาม ดังนี้ 1.ตามคำสั่งนายทะเบียนคำว่า “มีผู้ต้องอุปการะ” นั้น มีความหมายว่าอย่างไร และกรณีนี้ ผู้ตายมีภรรยาเข้าองค์ประกอบหรือไม่ หรือว่าภรรยาต้องมีบุตรด้วยถึงจะเข้าองค์ประกอบ 2.ประกันโยกโย้ว่า ผู้ตายเป็นกรรมกร ได้จาก พรบ. 200,000 บาท และได้จากประกันชั้นสาม อีก 100,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท ก็เยอะแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าหากมองแล้วคนพม่าก็คนเหมือนคนไทย เพราะแรงงานขั้นต่ำก็ 300 บาทต่อวันแล้ว ซึ่งคนตายอายุ 45 ปี หากคิดง่ายๆ หากอยู่ถึงอายุ 60 ปี ก็จะได้ค่าจ้างประมาณ 1,500,000 บาท แล้ว ซึ่งฟังดูแล้วไม่เป็นธรรมเลย ซึ่งทาง คปภ. เห็นว่าอย่างไรบ้างครับ กรณีนี้ประกันภัยภาคบังคับต้องจ่ายเต็ม 300,000 บาท หรือไม่ครับ 3.คำสั่งของนายทะเบียนที่ 27/2554 นั้น หากประกันภัยไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลอย่างไร เช่น ประกันภัยจะถูกปรับ หรือถูกดำเนินคดี หรือไม่มีโทษตามกฎหมายอย่างไรเลย 4.ผมเห็นว่าคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวนั้น มีคุณกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง ไม่ได้ปกป้อง(เอาใจ)บริษัทประกันภัย เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยแท้ ซึ่งขอให้ทาง คปภ. ช่วยประชาสัมพันธ์ สิ่งดีๆ นี้ ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อที่ประกันภัย จะได้จริงใจกับลูกค้ามากขึ้น แล้ว คปภ. จะได้ใจจากประชาชนอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ
 

ชื่อผู้ถาม : คนยึดกฎหมาย    Apr 5 2013 4:56PM IP Address : 118.174.xxx.xxx

ขาดไร้อุปการะเป็นถ้อยคำตามหลักของกฏหมาย ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึง บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และการประกันภัยรถยนต์ไม่มีข้อยกเว้นสัญชาติของผู้ประสบภัย ดังนั้นในกรณีดังกล่าวหากบริษัทประกันภัยปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ขอให้ท่านติดต่อสำนักงาน คปภ. สายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป   //009
 

ชื่อผู้ตอบ : สำนักงาน คปภ.     Apr 9 2013 10:43AM
   
ย้อนกลับ

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970