oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
พฤศจิกายน 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

กระดานถาม-ตอบ
ประกันอุบัติเหตุ กับ ค่าเวชภัณฑ์ 2
  ดิฉันมีข้อสงสัย กับคำว่า ค่าเวชภัณฑ์ 2 ที่บริษัทประกันแจ้งมาว่า เป็นมาตราฐานของ คปภ ว่า เป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วยพยุงในการเดิน หรือ การเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ ขาหัก แขนหัก หรืออื่ืนๆ ที่เคลื่อนไหว หรือเดินไม่ได้ เช่น ไม้ค้ำใช้พยุงคนขาหัก สายสำหรับพยุงคนแขนหัก รถเข็นสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินได้ ซึ่งเมื่อผู้เอาประกันอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยนอก-ใน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุรถชน แล้วขาหัก ต้องเข้าเฝือก แล้วจำเป็นต้องมีไม้เท้าคำ้พยุงในการเดิน หรือ อุบัติเหตุไหล่หลุด แล้วต้องใช้สายพยุง แขนกับไหล่ เพื่อการรักษา ทางผู้เอาประกันไม่สามารถเครมบริษัทประกันได้ สำหรับ ไม้ค้ำ กับ สายพยุงแขน เพราะทางโรงพยาบาลจะระบุว่า เป็นค่าเวชภัณฑ์ 2 ดิฉันเห็นว่า ในการทำประกันอุบัติเหตุ ไม่เคยมีแจ้งว่า ถ้าคุณขาหัก แล้วเข้าทำการรักษา บริษัทไม่จ่ายค่าไม้ค้ำ หรือถ้าเดินไม่ได้จะไม่จ่ายค่รถเข็น หรือถ้าระบุว่าไม่สามารถเครมค่าเวชภัณฑ์ 2 เชื่อว่าเราต้องถามว่า ค่าเวชภัณฑ์ 2 คืออะไร ผู้บริโภค ซื้อ ประกันอุบัติเหตุ เราต้องการรับหลักประกันว่าเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุ เราจะได้รับความคุ้มครองอย่างยุติธรรม และอุบัติเหตุเป็น ความเสี่ยงทำให้เรา แขนหัก ขาหัก ซี่โครงหัก และผู้ป่วยต้องมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง ไม่ใช่สิ่งที่เกินความจำเป็น ว่าขาหัก แต่ต้องการรองเท้าสุขภาพช่วยพยุงขา ดิฉันอยากให้เิกิดความยุติธรรมแก่ผู้เอาประกัน ในกรณีสำหรับประกันอุบัติเหตุิ ที่เป็นมาตราฐาน ว่าบริษัทประกันไม่ต้องจ่ายให้ผู้เอาประกัน โดยระบุให้ชัดเจนเลย ว่า เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ 1800.- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ไม่เกิน 16,000.- หรือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 6000.- แต่ไม่รวม 1. ค่าเวชภัณฑ์ 1 คืออะไร 2. ค่าเวชภัณฑ์ 2 คืออะไร (ค่าไม้ค้ำ สายพยุงแขน รถเข็น) 3. ค่าเวชภัณฑ์ 3 คืออะไร 4. ค่าเวชภัณฑ์ 4 คืออะไร ทางผู้เอาประกัน จะได้มีความเข้าใจ แต่ถ้าจะให้เกิดความยุติธรรมสำหรับกรณีผู้เอาประกันแบบประกันอุบัติเหตุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ควรให้ความคุ้มครอง กับผู้เอาประกันที่เกิดอุบัติเหตุ ขาหัก แขนหัก กับอุปกรณ์พยุง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นทำการรักษาเยี่ยวยาให้ผู้เอาประกันอุบัติเหตุหายจากการเจ็บป่วย หวังว่าทาง คปภ. จะพิจารณา และเข้าใจ ถึง วัตถุประสงค์ ของ การประกันอุบัติเหตุ ขอบคุณค่ะ
 

ชื่อผู้ถาม : นิภัทธา กิจชระโยธิน    Apr 11 2012 3:42AM IP Address : 125.27.xxx.xxx

ข้อคิดเห็นดี ๆ ยินดีรับฟังและจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ขอเรียนว่าการทำประกันภัยแต่ละประเภทนั้น ความคุ้มครองจะสัมพันธ์กับเบี้ยประกันภัย หากทุกอย่างอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยจะสูง จึงมีการจำกัดการจ่ายสินไหมไว้ครับ อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนอ่านความคุ้มครองกรมธรรม์ และข้อยกเว้นความค้มครองในกรมธรรม์ที่ตนเองถืออยู่จะได้ทราบว่าให้ความคุ้มครองและมีข้อยกเว้นอะไรบ้างจะได้ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องเต็มที่ตามที่ได้ซื้อความค้มครองไว้ครับ./01

 

ชื่อผู้ตอบ : คุ้มครองสิทธิประโยชน์     Apr 25 2012 9:42AM
   
ย้อนกลับ

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970