เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559