ข้อมูลสถิติ คปภ. เขต

AttachmentSize
PDF icon การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น เขตท่าพระ87.69 KB
PDF icon การไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เขตท่าพระ88.46 KB
PDF icon ร้องเรียน - ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เขตท่าพระ78.21 KB
PDF icon สถิติการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย เขตท่าพระ24.82 KB
PDF icon อุบัติเหตุรายใหญ่ เขตท่าพระ83.5 KB
PDF icon โครงการอาสา/ยุวชน เขตท่าพระ23.16 KB
PDF icon การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น เขตบางนา87.88 KB
PDF icon การไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เขตบางนา88.81 KB
PDF icon ร้องเรียน - ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เขตบางนา77.91 KB
PDF icon สถิติการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัย เขตบางนา41.97 KB
PDF icon อุบัติเหตุรายใหญ่ เขตบางนา83.22 KB
PDF icon โครงการอาสา ยุวชน เขตบางนา23.12 KB