ข่าวกิจกรรมสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด
 
 
 
     
 
     ประกาศสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด
รายการ
ดาวน์เอกสาร
###ยังไม่มีข้อมูล###
 
 
 
 
 
     
 

    งานบริการของสำนักงานคปภ. ภาค/จังหวัด

รายการ
ขั้นตอน
เอกสารที่ใช้ประกอบ
งานรับเรื่องร้องเรียน
งานจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
งานต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
งานจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ  
งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการประกันภัย